Documentation of “Andrografi” and “Multiple for donation” at Andrografi, Galleri Verkligheten Umeå 2015

Documentation of "Andrografi" and "Multiple for donation" at Andrografi, Galleri Verkligheten Umeå 2015 by Nils Agdler and Timo Menke. (Photo: Nils Agdler © 2015)