Systema Naturae Toxicae

Ett samtal om avfall och klassificering och en besvärlig mångfald av “system” som går emot klassificeringens gränser. Med Axel Andersson (konsthistoriker, Kungliga konsthögskolan), Timo Menke (konstnär/initiativtagare till Naturkulturreservatet Marhult), Liv Nilsson Stutz (arkeolog vid Linnéuniversitetet), och Leila Papoli-Yazdi (arkeolog vid Malmö universitet). Moderator är Kersti Forsberg.