Systema Naturae Toxicae

Ett samtal om avfall och klassificering och en besvärlig mångfald av “system” som går emot klassificeringens gränser. Med Axel Andersson (konsthistoriker, Kungliga konsthögskolan), Timo Menke (konstnär/initiativtagare till Naturkulturreservatet Marhult), Liv Nilsson Stutz (arkeolog vid Linnéuniversitetet), och Leila Papoli-Yazdi (arkeolog vid Malmö universitet). Moderator är Kersti Forsberg.

Vresbokcirkeln (Blueprint Editions)

Vresbokcirkeln – Bland vresbokar och bladansikten
Ordet bok var ursprungligen det fornnordiska namnet för alla träd. Barken och tunna träplattor från boken användes för att rista runorna i. Via papperstillverkningen och tryckerikonsten fick ordet sin dubbla betydelse: träd och bok. Sambandet mellan träd och skrift finns på så sätt ingraverat i bokens kulturarvsmassa. Vresbokcirkeln tar vid denna språkliga dubblering med både en cirkel av vresbokar, och en bokcirkel om och med vresbokar. Denna publikation med textutdrag och kolteckningar producerades för konsthändelsen Vresbokcirkeln inom ramen för Växande historia som en del av biosfärfestivalen Vombsjösänkan 2022.

Förskogningen börjar här (Quercus Robur)

Förskogningen börjar här (Quercus Robur) har producerats för utställningen Allt ska bort – Allt går igen. Trädplanteringen som aktion har flera bottnar – dels deklareras eken som en egenmäktigt utförd offentlig gestaltning i platsspecifik relation till konsthallen, dels syftar den på ett blivande och ännu växande verk – ett livsträd på gränsen mellan konst och kompost, samling och soptipp.

Förskogningen börjar här (Reforestation begins here)

Filmen Förskogningen börjar här (Reforestation begins here) är en dokumentation av ekplanteringen bakom Växjö konsthall som performance. Trädplanteringen har flera bottnar – dels deklareras eken som en egenmäktigt utförd offentlig gestaltning i platsspecifik relation till konsthallen, dels syftar den på ett blivande och ännu växande verk – en utopi som förverkligar ett holistiskt samblivande mellan människa och växt.

Ridå till Ringsbergskolan i Växjö

Med både konsthallens och återbrukshallens hjälp har jag grävt upp verk, former och uttryck ur källarens, glömskans och samlingens mörker och grävt ned framtida kulturarv i konsthallens mylla. Ambitionen med utställningen var att kortsluta kretsloppet med ekonomiska återbruk, ekologiska återvinningar och estetiska återfynd.

Corona Influentia och den mörkare materian (VIS #6)

VIS (Nordic Journal for Artistic Research) #6 Smitta presenterar fem expositioner som visar på smitta som ett konstnärligt begrepp, i betraktelser och analogier, i konstnärliga försök och fördjupningar, i levande exempel på hur performativ beröring och överföring komplicerats och omöjliggjorts under restriktioner och isolering – men också belyser fysisk närvaro och beröring som en grundförutsättning för konsten.

Yellow Jack

Det semi-digitala verket Yellow Jack består av gula post-it-lappar i karantänens gula färgprofil för signalflaggan L eller Yellow Jack för “smitta ombord” och bär på en akustisk version med panflöjten som soundtrack.