Låt stå din jävel / Let stand you bastard

Låt stå din jävel / Let stand you bastard visades på Konstsalong Odengatan (Pia Brasch-Wester & Charlotte Åberg), tema affekt, 18 maj 2018. Med Åsa Cederqvist, Åsa Ersmark, Cecilia Gyllenhammar, Madeleine Hatz, Geraldine Hudson, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmanns, Malvin Karlsson & Helena Persson, Maria Luostarinen, Timo Menke, Anders Widoff, Nanna de Wilde, Annica Åberg och Charlotte Åberg.

”Dubbelexponering är en teknik där en filmruta exponeras två gånger, till två olika bilder. I den resulterande bilden visas den andra ovanpå den första. Ibland kan dubbelexponering vara ofrivillig, men den kan också användas för konstnärliga effekter, som att skapa spöklika bilder, eller föra ihop olika personer och föremål som inte var på samma plats från början.”
Källa: Wikipedia

“Dubbelbindning är ett socialpsykologiskt begrepp. Med dubbelbindning avses ett känslomässigt dilemma i kommunikation där en person (eller grupp) erhåller två eller flera motstridiga budskap, och ett meddelande upphäver andra. Detta skapar en situation som resulterar i ett misslyckat svar på den andra.”
Källa: Wikipedia

Vi ser spåren av ett tyst men våldsamt kammarspel som har tagit plats i den salong vi befinner oss, där de inblandade kommunicerar med lappar till varandra. Kanske ser vi bildbevis efter katastrofen, eller bara ett tillfälligt avbrott. Lapparnas korta replikskiften, deras placering i salongen, och deras dubblerade fotografiska exponering bär vittnesbörd om ett komplicerat maktspel. I glappet mellan bild och situation, mellan ord som står mot ord, framträder en dubbelbindning som håller ihop det som som sliter isär dem.

[show type=’google’ view=’photos’ album_id=’ALfndgWeHgn5K6vbLnx9KWqPN6HXjjn5tGVXw0thxFSHySN6bjaeOOIk2SW0gYAGhsHULAV2wARS’ columns=’auto’ media=’photos’ main_size=’1600′ layout=’masonry’ fx=’fade’ pause=’1′ strip-style=’button’ controls=’show’]

Platsspecifik installation om totalt 10 Ink jet prints, 20×30 cm, monterade med klämmar vid samma plats där de fotograferades ©2019
Tack till Svante Larsson på Kornskarpt.


[show type=’google’ view=’photos’ album_id=’ALfndgWTdQQHMJ_02RN_O4_1ckbbRcCKyxY9DfxddR2QHNNjgi8Ps06ZyJT9csEJynH2ssePln9M’ columns=’auto’ media=’photos’ main_size=’1600′ layout=’masonry’]

Shows and Screenings

Title Venue Country From To
Konstsalong Odengatan Odengatan 72, Stockholm Sweden 2019-05-18 2019-05-18