Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet

I utställningen Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet ⧉ visas elva konstnärliga förhållningssätt till mikrohistoria som processats under två olika omgångar av den ettåriga kursen med samma namn, som getts på Konstfack i Stockholm. Utifrån ett undersökande av begrepp som arkiv, essä, historia och offentlighet har frågor väckts om konstens bidrag till en bearbetning av det förflutna och våra föreställningar om det. Välkommen till en utställning med verk av Ann Kroon, Cecilia Enberg, Emelie Carlén, Eva Rocco Kenell, Inger Andersson, Jenny Åkerlund, Livia Prawitz, Nadine Byrne, Peter Norrman, Soroor Notash och Timo Menke.

Mikrohistoria är ett historievetenskapligt angreppssätt som riktar sig mot den förbisedda detaljen, undantaget snarare än regeln, händelser i det alldagliga – allt det som kan visa sig lika betydelsefullt som den “stora” erkända historien. Här studeras vanor och rutiner snarare än överlagda handlingar, bakomliggande mentaliteter snarare än uttalade föreställningar. Intresset ligger i de små, marginaliserade berättelserna, något den delar med många konstnärliga angreppssätt.

16 – 24 september 2021
Vita havet, Konstfack, LM Ericssons väg 14, Stockholm
Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet

Verklista och beskrivningar

O≡Cyan – For a dark holism to matter
Installation med glasprintar, textila objekt och filmloop

Cyanotype bodysuit
Cyanotypi på textil, naturlig storlek (2021)

Cyanofilm
Cyanotypi på preparerad 16 mm film, scannad till HD-video, 4 min (2020)

O≡Cyan (Vätecyanid, Cyanobacteria, CMYK-RGB)
Tre glasprintar á 50 x 30,9 cm, monterade i sidled (2021)

[show type=’google’ view=’photos’ album_id=’ALfndgVE6HXpxOe09NfNt0bbKjFLKprZPiBql3bP_WvoRgU1BP8LsCrdXtte0rAjLKiRQUPE2Drk’ main_size=’1600′ fx=’fade’ pause=’1′ strip-style=’button’ controls=’show’ layout=’strip-below’]Photos: Timo Menke © 2021

O≡Cyan – For a dark holism to matter fungerar som ett växande arkiv och en processbaserad metod för insamlandet och utformandet av en materiell essä om Cyan och cyanider. Olika verkdelar och processer utgör en samling av artefakter, dokument och färgfynd över de överlappande mörka manifestationer hos cyan och cyanider.

Shows and Screenings

Title Venue Country From To
Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet “link” Konstfack Sweden 2021-09-16 2021-09-24