Horizontal Transfer

Projektet med det övergripande arbetsnamnet Horizontal Transfer utgör en växande flora av transdisciplinära experiment, materiella undersökningar och konstnärliga processer som kretsar kring nya sätt att tänka, göra och bli med andra livsformer. I fokus står transgena utbyten och symbiotiska artöverskridanden av det förment mänskliga till icke- och mer-än-mänskliga varelser – på en gång begär efter,

deCODE doNATION (in Progress)

Mapping the involuntary donation of human DNA in Iceland A donation is a gift in every sense of the word, often regarded as a selfless good and expected to be voluntary, for free and anonymous, although it may raise various ethical, existential and even economical questions. In the residency research project deCODE doNATION at SIM