Andrografi – Om män och maskuliniteter

Separatutställning av Nils Agdler och Timo Menke

18 september – 11 oktober 2015
Vernissage med artist talk fredag 18 september kl. 19.00
Galleri Verkligheten, Umeå

En donation i ordets äkta betydelse betraktas ofta som en osjälvisk god gärning och förväntas vara frivillig, gratis och gärna anonym, även om det kan väcka känsliga etiska frågeställningar. I utställningen Andrografi – Om män och maskuliniteter undersöks en rad frågeställningar kring den kommersiellt organiserade distributionen av sperma i Danmark och Norden, sett ur de anonyma donatorernas perspektiv. Med fokus på den manliga gåvan tecknas en annars osynlig bild av män med en speciell begåvning, liksom av donationen som marknad, arena och koncept, och vilken roll urval och kvalitet spelar för de inblandade aktörerna.

I centrum för utställningen står den trekanaliga filminstallationen Gifted Men som har vuxit fram som ett resultat av ett mångårigt forskningsbaserat konstnärligt projekt som utgår från personliga intervjuer med donatorer och klinikchefer i Danmark. Dansk lagstiftning i motsats till Sverige tillåter anonyma spermadonationer. Det leder till en stadigt ökande fertilitetsturism från hela världen. Spermabankerna utgör en komplicerad gråzon där givarens säd marknadsförs som en förädlad produkt. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt frågor som rör manlighet och faderskap, samt hur manlighet manifesteras vid spermabanker och kliniker.

Arbetet med filminstallationen om manliga donatorer fick konstnärerna att ompröva sina egna yrkesroller i förhållande till institutionen, samlaren och betraktaren. Projektet utvecklas med donation som form, metod och koncept, där verket om donatorer kommer att doneras till varje offentlig visningsinstitutions samling och övergå i allmän egendom.

Utställningen Andrografi – Om män och maskuliniteter har producerats med stöd av Konstnärsnämnden, Kalmar konstmuseum, Trygghetsstiftelsen, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Längmanska kulturfonden, Galleri Verkligheten, Konstfack, Ritator och privata donationer.

I samband med utställningen producerades en tvilling-trycksak i form av två affischer med texter av Patrik Steorn (Museichef Thielska Galleriet), Kajsa Ekis Ekman (kulturjournalist och författare), Sebastian Mohr (Lektor, Karlstads Universitet) och Timo Menke på baksidan. Läs mer och ladda hem på eknemomit.nu/gifted-men-poster-publication.

Keep updated for screenings and shows at facebook.com/giftedmenfilm