Donor Portraits

Separatutställning av Nils Agdler & Timo Menke

21 mars – 31 maj 2015
Kalmar Konstmuseum

Collage of filmstills from the artwork “Gifted Men – Installation” by Nils Agdler and Timo Menke.

Utifrån en film på tre dukar om spermadonation, utvecklar Timo Menke och Nils Agdler idén om donation, både med brev och konstverk ur museets samlingar liksom genom en crowdfunding.

Konstmarknaden verkar i en alltmer uppskruvad ekonomisk gråzon – inte helt olik spermabankerna, om än med andra premisser. Det gäller framför allt urvalsprocessen och definitionen av vad som är kvalitet. Konstnärer generellt, utom de bäst säljande, har lägst genomsnittlig inkomst av alla yrkesgrupper, men förväntas i likhet med spermadonatorer producera förstklassig kvalitet. Donationen intar en position mellan offentliga och privata inköp.

Utställningens exponering av den manliga gåvan sträcker sig därför även till konstområdet. Under lång tid och med Kalmar konstmuseum som lysande exempel har museer byggts upp kring donationer av betydande konstsamlingar. Inte sällan har de manliga samlarna även avbildats eller själva hållit i penseln för att förevigas i den samling som sedan donerats. Överlämnandet av samlingen, alltså själva donationen, ses som en konstnärlig akt, en i ordets mening donationshandling som ofta även upprättats som dokument parterna emellan. Med verk ur samlingen och dokument ur arkivet som ställs mot filminstallationen skapas en serie till synes olika men besläktade porträtt av donatorer.

En donation i ordets äkta betydelse betraktas ofta som en osjälvisk god gärning och förväntas vara frivillig, gratis och gärna anonym, även om det kan väcka känsliga etiska frågeställningar. Filminstallationen Gifted Men är en undersökning av den kommersiellt organiserade distributionen av sperma i Danmark, sett ur de anonyma donatorernas perspektiv. I arbetet med projektet har konstnärerna framför allt varit intresserade av frågor som rör manlighet och faderskap – utifrån donatorns perspektiv – samt hur maskulinitet manifesteras vid klinikerna. Arbetet med projektet har sedan förgrenat sig i olika verk och format som kompletterar varandra.

I utställningen Donor Portraits vill konstnärerna även praktiskt gestalta några av frågeställningar filminstallationen Gifted Men arbetar med, inte minst donationen som koncept, liksom frågor kring urval och kvalitet. Även filminstallationens arbetsprocess har utvecklats med donation som form och koncept, och arbetet med filmen om manliga donatorer fick konstnärerna att ompröva sina yrkesroller i förhållande till institutionen, samlaren och betraktaren. Donation blir både motor, metod och modell, där verket om donatorer kommer doneras till varje offentlig visningsinstitutions samling och övergå i allmän egendom. Denna händelse utgör projektets kritiska massa och därför kommer även själva ceremonin införlivas i utställningen.

Curator Bengt Olof Johansson

Ladda ned och läs katalogen till utställningen från Kalmar konstmuseums hemsida. (ca 9,5 MB)

Dokumentation och excerpter av utställningen Donor Portraits på Kalmar Konstmuseum