Expedition – Exploded View (in progress)

Projektet “Expedition – (Exploded View)” är under utveckling i en tid där sinsemellan förstärkande globala kriser, regionala katastrofer och geopolitiska konflikter är närvarande i allt. Jag bevittnar dagligen en både explosionsartad och långsamt stegrande ruinering av vår tillvaro på alla nivåer som också påverkar blicken som fragmentariserad och sargad – en värld i mörk förvandling, på väg att delas och helas om vartannat. Ruineringen pågår överallt hela tiden och är här för att stanna. Vi kan lika gärna vänja oss vid den, omfamna den som vår egen sugga, såsom den omsluter oss från alla håll. “Expedition (exploded view)” syftar till att utveckla en “mörk holism” som innefattar och omfamnar fram de negativa paradoxala effekterna av mänsklighetens aktiviteter på jorden, kroppen, rymden.