Expedition – Exploded View (in progress)

Projektet Expedition – Exploded View är under utveckling i en tid av sinsemellan förstärkande globala kriser, regionala katastrofer och geopolitiska konflikter närvarande i allt. Vi bevittnar dagligen en både explosionsartad och långsamt stegrande ruinering av vår tillvaro på alla nivåer som också påverkar blicken på världen som fragmentariserad och sargad – på väg att delas och helas om vartannat. Ruineringen pågår överallt hela tiden, vi kan lika gärna vänja oss vid den, omfamna den som vår egen skugga, såsom den omsluter oss från alla håll. Expedition (exploded view) syftar till att vidareutveckla en “mörk holism” som paradoxalt omfamnar de negativa effekterna av mänsklighetens aktiviteter på jorden, kroppen, rymden

Bilderna har genererats med AI i Deep Dream Generator med hjälp av en sk prompt “Expedition – (Exploded View)” som jämte andra parametrar har renderat vidare på existerande fotografier av urbana sophögar och överbelamrade återvinningscontainer. Processen körs om och om igen med små justeringar som ömsom befolkar, ömsom tömmer bildernas egentliga motiv på komplexa detaljer intill oigenkännlighet och dessutom med kusliga överlagringar. Installationens helhet har drag av expedition, katastrofläger och idylliskt slagfält.

Expedition – (Exploded View)

Skisser för fragmenterade och varierade kartongtryck i storlek upp till 150*100 cm (2023), samt kompositbilder bestående av fyra delbilder som genererats i Deep Dream Generator med hjälp av prompten “Expedition – (Exploded View)”. Delbilderna kan ingå andra kombinationer i en slutlig produktion. Nuvarande storlek per delbilder ca 44 * 33 cm på digital print.