Naturkulturreservatet Marhult

Förorenade platser som fält, diskurs och material för konstnärliga processer mellan bevarande, sanering och rewilding

I projektet Naturkulturreservatet Marhult bjuds konstnärer, forskare och andra medverkande in för att förhålla sig till den olagliga avfallsdeponin vid Marhult (Uppvidinge). Deponin är en av de 26 000 riskklassade förorenade områdena i Sverige som enligt Naturvårdsverket medför stor risk för människa och miljö. Dessa platser kan beskrivas som sista och slutna platser: efter produktionen eller katastrofen, bortom ansvaret och utanför offentligheten. Konsumtionskulturens kortsiktighet möter naturens långsamhet och avfallets evighet i en krisartad tidsålder efter människan.

Marhults omdebatterade avfallsdeponi bär på en koncentrerad kritisk massa: den berättar osorterat och uppblandat om prekära relationer mellan människa och miljö, den utgör materiell minnesbank och ekologiskt okänd terräng. Marhult lämnar efter sig ett komplext naturkulturarv – rester av kultur som skadligt påverkar natur – till framtida arter och generationer.Genom tvärvetenskapliga grepp och begrepp undersöks den förorenade platsen med konstnärliga processer mellan bevarande, sanering och rewilding, i syfte att skapa ett blivande s.k. naturkulturreservat – en tillfällig plattform för att arbeta med avfall/förorening som ett uppblandat och intrasslat naturkulturarv. Projektet åsyftar ingen dekorativ utsmyckning eller slutlig lösning, utan blir till på tröskeln mellan bevara, sanera och förvilda platsen, mellan berätta och ritualisera, historia och framtid och syftar till att utveckla gestaltade händelser och en modell för ett hittills oprövat naturkulturarvsbegrepp.

Naturkulturreservatet Marhult är initierat av konstnären Timo Menke som leder, koordinerar och deltar med särskilt fokus på reservatet som självorganiserad plattform samt bjuder in ytterligare konstnärer och andra aktörer för att utveckla reservatet. Projektet genomförs processbaserat under Smålandstriennalen och förhåller sig transparant till sin process genom mötesplatser, lab/workshops och gestaltade händelser där arkeologer, ekologer, författare, konstnärer och forskare kan mötas och dela erfarenheter kring Marhult och andra förorenade platser runt om i Småland.

Medverkande

Timo Menke (konstnär och initiativtagare)
Simon Torssell Lerin & Bettina Hvidevold Hystad Lerin/Hystad “link” (konstnärsduo)
Dr Leila Papoli-Yazdi & Dr Omran Garazhian GARBONOMIX “link” (forskare inom arkeologi/garbologi)
John Sunderland (Irish based visual artist and archaeologist)
Kristoffer Palmgren (konstnär, musiker och forskare inom bioremediering)

Samarbetspartner

Liv Nilsson Stutz “link” (Professor arkeologi, Linnéuniversitet)
Åsa Ståhl “link” (Universitetslektor Institutionen för design, Linnéuniversitet)
Fannie Frederikke Baden “link” (Doktorand i konsthistoria, Lunds Universitet)
William Hogland “link” (Professor emeritus i Miljöteknik, avfallshantering och återvinning, Linnéuniversitet)
Dr Ulyana Muñoz Acuña “link” (Universitetslektor på Institutionen för kemi och biomedicin, Linnéuniversitet)
Zeenath Hasan “link” (Universitetslektor, prefekt, Institutionen för design, Linnéuniversitet)
Alexander Rynéus “link” (konstnär/filmare)
Geten “link” (musik-duo Johan Danielsson & Kristoffer Palmgren).
Axel Andersson (Lektor konsthistoria, Kungliga konsthögskolan)
Stella d’Ailly (Konstnär/curator Mossutställningar)
Per Hasselberg (Verksamhetsledare Folkrörelsernas Konstfrämjande)

Följ @smalandstriennalen och @naturkulturreservatet på Instagram för kontinuerliga uppdateringar.

Naturkulturreservatet Marhult drivs av Timo i samarbete med Smålandstriennalen och med stöd av Postkodstiftelsen “link”, Kulturrådet “link”, Längmanska Kulturfonden “link”, Helge Ax:son Johnsons stiftelse “link” och i samverkan med Bild och Form – Region Kronoberg “link” och Linnéuniversitetet “link”.

Shows and Screenings

Title Venue Country From To
Naturkulturworkshop Waste-in-Progress “link” Marhult Sweden 2023-07-27 2023-07-27
Naturkulturfestival Wastestock “link” Dädesjö Sweden 2023-09-16 2023-09-16