Hybrid

Hybrid är en utställning med två mycket olika konstnärskap som ändå äger vissa viktiga gemensamma drag. Tematik, material och uttryck skiljer sig väsentligen åt, men båda har metoder med utpräglad karaktär både av systematisk forskning och filosofiska grubblerier.
Timo Menke arbetar konceptuellt och gränsöverskridande med utgångspunkt i film och fotografi. Här visar han projektet Cogito Ergo Pisum som är ett work-in-progress där ärtplantor används i en undersökning av möjligheterna till nya relationer mellan människa och växtrike.

– Johan Sandström, Molekyl Gallery[show type=’google’ view=’photos’ album_id=’ALfndgWlY9phpuPGlUBfDUuDmbyQH3vrQro2lNY8utt8S6dFX9LyDzXhqwp6Zin4QimQPKdHEQwP’ main_size=’1600′ fx=’fade’ pause=’1′ strip-style=’button’ controls=’show’ layout=’strip-below’]

Documentation of Double Solo show Hybrid with Jonas Theselius at Molekyl Gallery, Malmö, 1 – 23 September 2018.

Documentation of Double Solo show Hybrid with Jonas Theselius at Molekyl Gallery, Malmö, 1 – 23 September 2018.