Ridå till Ringsbergskolan i Växjö

Del av separatutställning på Växjö Konsthall och Norremarks kretsloppspark 29 januari–12 mars 2022

Med både konsthallens och återbrukshallens hjälp har jag grävt upp verk, former och uttryck ur källarens, glömskans och samlingens mörker och grävt ned framtida kulturarv i konsthallens mylla. Ambitionen med utställningen var att kortsluta kretsloppet med ekonomiska återbruk, ekologiska återvinningar och estetiska återfynd.

Ridån till Ringsbergskolan av Karl-Axel Pehrson är ett exempel på både återfynd och appropriering – att remixa kulturarv i dialog med ett konsthistoriskt förflutet i utförsäljningen. Fyndet av ridån i konsthallens källare och det följande detektivarbete kring dess proveniens utgjorde ett slags momentum för hela projektet. Ridån i sin falnade glans och med sitt märkligt tidlösa och recycling-lika färg- och formspråk får stort utrymme och intar en sorts mellanposition mitt emellan konstsamling och egen konstproduktion. Med inspiration från ridån har verken Rethinking Recycling Loop 1 och 2 kommit till.
Påsiktsbilder Karl-Axel Pehrson 1

Ridå till Ringsbergskolan
Textiltryck 500*390 cm (1957) av Karl-Axel Pehrson (1921 – 2005)

Läs Mailis Stensmans text om Karl Axel Pehrsons ridå som publicerats för utställningen Allt ska bort – Allt går igen.

Shows and Screenings

Title Venue Country From To
Allt ska bort – Allt går igen “link” Växjö konsthall Sweden 2022-01-29 2022-03-13