Rethinking Recycling Loop 1 & 2

Rethinking Recycling Loop 1 och 2 kan beskrivas som processbilder: de inkorporerar sin egen fotografiska och mentala tillblivelseprocess med spår, rester och märken av arbetet fullt synliga. Det är inte möjligt att säkert avgöra vad som är förgrund och bakgrund, insida och utsida, därför att verkens centrala element – en kupolspegel som normalt används i butiker – med sin krökning både förvränger, omfattar och speglar bilden inuti bilden. Längs Möbiusbandets krökta logik kan vi färdas på både dess utsida och insida, och människan kan få syn på sig själv som den andre – hela vägen.

Rethinking Recycling Loop 1
(In Memoriam Karl-Axel Pehrson)

I Rethinking Recycling Loop 1 pågår upphängningen av ett provisoriskt tillverkat Möbiusband vars spegling inverterar bandets form och färg. På så sätt syns alla sidor hos Möbiusbandet, men delat i två speglade versioner. Möbiusbandets mönster tar avstamp från samma ridå till Ringsbergskolan i Växjö av Karl-Axel Pehrson från 1957 som ingår i utställningen Allt ska bort – Allt går igen. Den speglade rörelsen längs bandets krökta bana pågår i bildens alla dimensioner och slätar ut själva rymden. Eftersom bilden har producerats som en matta möter betraktaren verket uppifrån. Trots sin irisliknande svarta flyktpunkt är bildens djup svårt att greppa. Betraktarens blick befinner sig faktiskt på en punkt uppifrån kupolspegeln i fotograferingens ögonblick. Att medvetandegöra kretsloppet och återvinningen som en vriden, krökt och komplex bana som människan är intrasslad i öppnar här för en sorts visuell kollaps som tvingar henne att tänka om – hela tiden.[show ids=’1823,1854′ main_size=’full’ tile_size=’full’ style=’random’]
Rethinking Recycling Loop 1 (In Memoriam Karl-Axel Pehrson)
PXL Carpet C400, textilmatta med velourlugg (Brandklass: Bfl-S1), 200*200 cm (2021).
Foto: Svante Larsson.
Print: Aprio AB

Rethinking Recycling Loop 2

Rethinking Recycling Loop 2 tar ett steg bakåt och är konstruerat kring en skenbar subjektiv kameravinkel. Från bildkanten och in mot kupolspegelns centrum syns samma kamouflageklädda figur som agerar i den angränsande filminstallationen Förskogningen börjar här. De utsträckta armarna verkar riktas uppåt och inåt och placerar betraktaren i en nedsänkt position. Kupolen i bildens centrum speglar och förvränger samma upp och nerhängande mänskliga gestalt. Även här slätas rymden ut, och trots bildens enkla komposition är det svårt att bedöma avstånd och dimensioner. Bilden blir till i mötet med sig själv som den andre, med speglingen som en rumslig främmandegöring. Betraktaren intar en tom plats från vilken hen kan bli någon annan. Längs Möbiusbandets krökta logik syns konstnären som den andre, på olika positioner samtidigt.[show ids=’1824,1835′ main_size=’full’ tile_size=’full’ style=’random’]
Rethinking Recycling Loop 2
Fotografi, 30*20 cm (2022).
Foto: Svante Larsson.
Print: Kornskarpt

Shows and Screenings

Title Venue Country From To
Allt ska bort - Allt går igen “link” Växjö konsthall Sweden 2022-01-29 2022-03-13