Blind Atlas (Blackbook publications)

Blind Atlas (Fanzine) är ett resultat av det pågående samarbetet mellan Eva-Teréz Gölin “link” och konstnärsduon Joel Hurlburt “link” och Timo Menke. Det utgår förenklat från en alltmer algoritmisk världsbild som vi navigerar i som vår andra natur. Fotografiska processer och filmiska arbeten närmar sig varandra från olika håll, i mötet mellan konstnärsduo och enskild konstnär, mellan maskin och människa, mellan fotografi och rörlig bild, mellan rymder och kroppsligheter. Både upphittat och påhittat material bearbetas med ömsom förfrämligande, ömsom världsbyggande förhållningssätt.

  • Eva-Teréz Gölin, Joel Hurlburt, Timo Menke
  • Eva-Teréz Gölin, Joel Hurlburt, Timo Menke
  • Eva-Teréz Gölin, Joel Hurlburt, Timo Menke
  • Eva-Teréz Gölin, Joel Hurlburt, Timo Menke
  • Eva-Teréz Gölin, Joel Hurlburt, Timo Menke
  • Eva-Teréz Gölin, Joel Hurlburt, Timo Menke
  • Eva-Teréz Gölin, Joel Hurlburt, Timo Menke
  • Eva-Teréz Gölin, Joel Hurlburt, Timo Menke
Foto: Timo Menke (2023)


Blind Atlas innehåller visuella och narrativa komponenter som bildar en dubbelsidig vikt affisch lik en kartbok. Själva vikningen både döljer och öppnar en till synes cirkulär text med titeln Expeditionen till den mörka ön, utdrag ur loggboken av Timo Menke. Texten vidareutvecklar Joel Hurlburts & Timo Menkes pågående arbete kring Dark Island – en metaforisk perceptionstopografi. Berättelsen utspelar sig i en okänd dåtid runt den hemliga jakten på en mörk ö och händelserna som leder till dess upptäckt, skrivna som en fiktiv loggbok ur befälhavarens perspektiv. Texten kan läsas uppslag för uppslag, linjärt eller cirkulärt, medan de fotografiska verken Konturer 4000-4029 av Eva-Teréz Gölin och Sjökortet av Joel Hurlburt vecklar ut sig till en större bild på båda sida av affischen. Förutom vikningsstrukturen skapar mittskärningen ett vikt mellanrum i vilket båda sidor blir synliga.

Eva-Teréz Gölin
Joel Hurlburt
Timo Menke

Utgiven av Blackbook publications 2022
Upplaga: 200
Tryckt i Tyskland av Print24
ISBN: 978-91-985845-2-3
Se boken i LIBRIS “link”