Förskogningen börjar här (Quercus Robur)

Planterad ek bakom Växjö konsthall som offentlig gestaltning

Förskogningen börjar här (Quercus Robur) har producerats för utställningen Allt ska bort – Allt går igen. Utkast för plakett om verket (uppförs augusti 2022):

Denna skogsek planterades egenmäktigt natten till den 30 september 2021 bakom Växjö konsthall av konstnären Timo Menke (f. 1967) som del av projektet Allt ska bort – Allt går igen på konsthallen. Denna ek är släkt med alla ekar av arten Quercus robur – ett robust lövträd i familjen bokväxter som kan bli tusen år gamla. Eken genomgår här en transformation – från plantskoleträd, till gåva, till konstverk och till förskogningen av stadskärnan. Ingen annan än eken förfogar över eken. Eken som livsform, verk och skog ska vårdas som en offentlig gestaltning i relation till konsthallen. Förskogningen börjar här.

Förskogningen börjar här (Quercus Robur) är ett konstverk i samverkan mellan Växjö konsthall, Åsa Ståhl och Kristina Lindström i Unmaking studio och konstnären Timo Menke.

[show ids=’2301,2300,1893,1891,1826′ main_size=’full’ tile_size=’full’ style=’random’]Filmen Förskogningen börjar här (Reforestation begins here) (2021, 12:30 min, 4K/HD) producerades som dokumentation av ekplanteringen som performance.