Vresbokcirkeln (Blueprint Editions)

Vresbokcirkeln – Bland vresbokar och bladansikten
Ordet bok var ursprungligen det fornnordiska namnet för alla träd. Barken och tunna träplattor från boken användes för att rista runorna i. Via papperstillverkningen och tryckerikonsten fick ordet sin dubbla betydelse: träd och bok. Sambandet mellan träd och skrift finns på så sätt ingraverat i bokens kulturarvsmassa. Vresbokcirkeln tar vid denna språkliga dubblering med både en cirkel av vresbokar, och en bokcirkel om och med vresbokar. Denna publikation med textutdrag och kolteckningar producerades för konsthändelsen Vresbokcirkeln inom ramen för Växande historia som en del av biosfärfestivalen Vombsjösänkan 2022.

Stort tack till Kerstin Jakobsson och Allan Gunnarsson.

Utgiven av Blueprint Editions 2022 i samarbete med ARNA
© 2022 Timo Menke
Upplaga: 100
Typsnitt: IM FELL Great Primer © Igino Marini, Trees © Katie Holten
Tryckt på gräspapper i Tyskland
ISBN 978-91-527-4516-8

Se boken i LIBRIS