Caput Folium

Bladansikten eller Green Men är teckningar och avbildningar av människor komponerade av växtblad. Man hittar dem i litteratur, arkitektur och folklore. Utställningen Caput folium undersöker de medicin-, konst- och idéhistoriska flöden som möts i bladansiktet som figur: växten som den omvända människan; trädet som en allegori för kunskap om världen och material för bokproduktion; skogen som vårt gemensamma ekologiska förflutna. Timo Menke har efter långvarigt sökande funnit spår, avbildningar, fantasier och idéer om växt-människan och skapat ett konstnärligt habitat på Hagströmerbiblioteket för nya läsarter av växtmänniskor och bladansikten.


Foto: Timo Menke


Caput Foilum
Med stöd av Anna Lantz på Hagströmerbiblioteket (KI) “link”, Helena Laukkanen på Uppsala Konstgrafiska Verkstad (UKV) “link” och Svante Larsson på Kornskarpt “link”.

Shows and Screenings

Title Venue Country From To
Caput Folium “link” Hagströmerbiblioteket Sweden 2023-10-05 2023-12-21