Naturkulturfestival Wastestock

Dokumentation från Naturkulturfestivalen Wastestock lördag 16 September kl.15-21 på Dädesjö hembygdsgård “link” med konst, film, performance, design, forskning och musik i avfallets och föroreningens tecken. Festivalen aktiverar Naturkulturreservatet Marhult som självorganiserad plattform för att arbeta med förorenade platser genom konstnärliga och tvärvetenskapliga processer och som en modell för ett nytt naturkulturarvsbegrepp. Naturkulturreservatet Marhult är en del av pågående Smålandstriennalen 2023.

Med Åsa Ståhl, Liv Nilsson Stutz, Fannie Frederikke Baden, Zeenath Hasan, Lerin/Hystad (Simon Torssell Lerin and Bettina Hvidevold Hystad), Kristoffer Palmgren, John Sunderland, Timo Menke, Alexander Rynéus, Garbonomix (Dr Leila Papoli-Yazdi & Dr Omran Garazhian), Geten (Kristoffer Palmgren & Johan Danielsson). Läs om projektet på www.smalandstriennalen.se “link”.

Foto: Anders Bergön

Medverkande i Naturkulturfestivalen Wastestock

Åsa Ståhl: Hushålla med överskott (Performativ föreläsning)
Åsa Ståhl är konstnär och designforskare på Linnéuniversitetet. Hon utforskar i samarbete med andra hur resurser kan förstås och användas på omsorgsfulla sätt. Hon kommer till Wastestock i Dädesjö med forskningsprojektet Hushålla med överskott och ett litet hus på hjul. Vad är hushållande? Hur kan hushållet vara utgångspunkt för hållbar förändring? Hur kan hushållande röra sig mellan det privata hushållet och gemensamma resurser?

GARBONOMIX: Timber and Trash (Presentation med föremål och modeller)
Dr Leila Papoli-Yazdi och Dr Omran Garazhian är grundare av GARBONOMIX AB som ger tips och råd för hushåll och företag att förbättra sin ekonomi baserat på den garbologiska metodologin. Garbologi är en gren inom arkeologin som ger oss detaljerade konsumtionsmönster. Under projektet kommer GARBONOMIX att genomföra en garbologisk studie som undersöker de mänskliga beteenden och avfallshanteringssätt som har resulterat i bildandet av Marhults deponi.

Liv Nilsson Stutz: Avfall, Kultur och Kaos (Föreläsning)
Vad kan en avfallsdeponi berätta om människan som kulturell varelse? Liv Nilsson Stutz är professor i arkeologi och specialicerad på hur människor hanterar döden och andra kriser. Hennes arbete är tvärdisciplinärt och är inspirerat av bl a kulturteori och kulturantropologi.

Fannie Frederikke Baden: Sveriges Plast-Tjernobyl (Presentation)
Fannie Frederikke Baden är doktorand i Konsthistoria och Visuella Studier vid Lunds Universitet. Hon jobbar för tillfället på sin avhandling ’The Nuclear Spectator’, som ifrågasätter relationen mellan nukleära, populära, och visuella kulturer genom att kolla på bilder av kärnkraftsolyckor och klimatförändringarna. Baden har en bakgrund inom konsthistoria, intermedialitet och materiella kulturer.

John Sunderland: Unfinished Business (Installation of glass sculptures and presentation)
Dr. John Sunderland is an artist and archaeologist based in Cork, Ireland. His hybrid practice examines contemporary issues in landscapes through a temporal and embodied archaeological framework. He draws on the evidence-based rigour of archaeology to examine human relationships to materials over time, exposing the roles and importance of aesthetics and emotion in our perception and interpretation of landscape change. Recent work includes a study of rural depopulation caused by the collapse of industrial glass production in Småland undertaken on a residency at The Glass Factory, Boda in 2019, resulting in the exhibition Touching Darkness. This project investigated the precariousness of the impacts of change on the society and environment evidenced by the abandoned homesteads of former glass workers that have now left to find work elsewhere. He systematically examined nine sites ranging from the presently occupied to the almost completely ruined, including a barn destroyed by fire. His approach to the waste in progress project is informed by his experience of touching darkness in Boda, of considering precarity in landscape and the fulcrum of a particular time with pasts and futures extending outwards in potentially unsettling ways, where notions of topo-phobia and topophilia intersect uncannily.

Lerin/Hystad: Elektronisk Flora (Konsert)
Värmländska duon Lerin/Hystad som består av Simon Torssell Lerin och Bettina Hvidevold Hystad har sedan 2010 arbetat i ett gränsland mellan bildkonst och experimentell musik. De senaste åren har de genom projektet Elektronisk Flora arbetat med inspelningar av bio-elektriska signaler från växter. Genom en modulär-synth omvandlar duon växternas elektriska impulser till musik där växterna själva bestämmer toner, melodier och rytmer. På Naturkulturfestivalen Wastestock kommer Lerin/Hystad spela en improviserad konsert med växter, sensorer, synthar och gitarr.

Zeenath Hasan: Soothing Surplus (Installation of edibles)
In her artistic research, Zeenath Hasan engages with food as material for knowledge production. Her works have been commissioned to culinarily articulate, amongst others, the violence in language, reverence and fragility in inter-species relations. She has co-founded Rude Food Malmö, Sweden’s first food-surplus catering company. She is senior lecturer and head of the Design Department at Linnaeus University.

Kristoffer Palmgren: Mikrobiologisk studie (Presentation)
Kristoffer Palmgren född 1986 i Jät (SE), bor och arbetar i Stockholm. Kristoffer har en kandidatexamen i konst från Konsthögskolan i Umeå och har studerat molekylärbiologi vid Stockholms universitet. Kristoffer Palmgren arbetar med teman och processer som utgår från livet ur en vetenskaplig synvinkel. Hans verk flätar ofta samman teknik och biologi. Kristoffer är även en av medlemmarna i musik/performance-gruppen Geten.

Timo Menke: Naturkulturreservatet Marhult (Presentation)
Naturkulturreservatet Marhult är initierat av konstnären Timo Menke som leder, koordinerar och deltar med särskilt fokus på reservatet som en självorganiserad plattform för konstnärliga processer som kan utveckla en modell för ett oprövat naturkulturarvsbegrepp.

Alexander Rynéus: Berättelsemaskinen (Filmvisning, 58 min)
Alexander Rynéus visar den nya filmen ”Berättelsemaskinen” (2023) som cirkulerar kring berättande, gränsdragningar, sorterande och bevarande genom mötet med olika människor runt om i Hylte kommun. En svävande film som genom små händelser och nedslag mitt i livet lyfter berättelsens roll på en plats med ett bruk som skapar papper till tidningar och dess berättelser världen över. Rynéus rör sig mellan dokumentärfilmen, essäfilmen, hybridfilmen och fiktionsfilmen samt video baserade installationer. Han har en kandidat och master i fri konst på Konstfack och läst dokumentärfilm på Biskops Arnö. Filmen spelades in under Art Inside Outs residens ”Platsen mellan människor ” i Hylte kommun 2020. Med stöd av Region Halland, Hylte kommun, Art Inside Out, INTAKT.

Geten: Konsert
Musik/performance duo bestående av Johan Danielsson och Kristoffer Palmgren. Odlad bland skriken från heavy metal och storheten i Italo-disco föddes Geten i Småland 2019 som ett sätt för två barndomsvänner att hålla kontakten med varandra. Lokalt producerade kraftpsalmer framkallade av glesbygdskärlek och förtvivlan.

I projektet Naturkulturreservatet Marhult bjuds konstnärer, forskare och andra medverkande in för att förhålla sig till den olagliga avfallsdeponin vid Marhult (Uppvidinge). Deponin är en av de 26 000 riskklassade förorenade områdena i Sverige som enligt Naturvårdsverket medför stor risk för människa och miljö. Naturkulturreservatet Marhult är initierat av konstnären Timo Menke som bjuder in konstnärer och andra aktörer för att utveckla reservatet som självorganiserad plattform. Projektet genomförs processbaserat under hela triennalen och förhåller sig transparent till sin process genom mötesplatser, lab/workshops och gestaltade händelser där arkeologer, ekologer, konstnärer och forskare kan mötas och dela erfarenheter kring Marhult och andra förorenade platser runt om i Småland.

Följ @smalandstriennalen och @naturkulturreservatet på Instagram för kontinuerliga uppdateringar.

Naturkulturreservatet Marhult drivs av Timo i samarbete med Smålandstriennalen och med stöd av Postkodstiftelsen “link”, Kulturrådet “link”, Längmanska Kulturfonden “link”, Helge Ax:son Johnsons stiftelse “link” och i samverkan med Bild och Form – Region Kronoberg “link” och Linnéuniversitetet “link”.