Systema Naturae Toxicae

Ett samtal om avfall och klassificering och en besvärlig mångfald av “system” som går emot klassificeringens gränser.

Samtalet inleds i korrespondensen mellan Linné och Albrecht von Haller, som utvecklas till en schism mellan ett gudalikt natursystem och en botanik som en republik av olika system – snarare än ett envälde. En utvidgad och förorenad naturlära speglas genom Naturkulturreservatet Marhult; både som projekt och plats för ett toxiskt naturkulturarv. Här har den utopiska Linnéanska trädgården närmast kollapsat och inverterats till en ruin i vilken gifter, växter, svampar och djur ingår i en ny ekologi/arkeologi/garbologi som rubbar alla systemiska gränser.

Med Axel Andersson (konsthistoriker, Kungliga konsthögskolan), Timo Menke (konstnär/initiativtagare till Naturkulturreservatet Marhult), Liv Nilsson Stutz (arkeolog vid Linnéuniversitetet), och Leila Papoli-Yazdi (arkeolog vid Linnéuniversitetet). Moderator är Kersti Forsberg.

För mer info besök gärna Linnéuniversitets hemsida “link”. Tack till Kerstin Brodén och Helen Hägglund från Det Kulturella Universitet “link”.

Shows and Screenings

Title Venue Country From To
LinnéTalks: Systema Naturae Toxicae “link” Linnéuniversitetets bibliotek Sweden 2024-03-13 2024-03-13