Förskogningen börjar här (Reforestation begins here)

Filmen Förskogningen börjar här (Reforestation begins here) är en dokumentation av ekplanteringen bakom Växjö konsthall som performance. Trädplanteringen har flera bottnar – dels deklareras eken som en egenmäktigt utförd offentlig gestaltning i platsspecifik relation till konsthallen, dels syftar den på ett blivande och ännu växande verk – en utopi som förverkligar ett holistiskt samblivande mellan människa och växt. Gränsen mellan konst och kompost, samling och soptipp, luckras sakta upp: konsumtionens artefakter bryts ned och blir del av naturarv, de sakta grönskande sopbergen på vilka vi planterar nya träd blir framtida kulturarv. Filmen har producerats för utställningen Allt ska bort – Allt går igen.


Förskogningen börjar här (Reforestation begins here), 2021, 1 min Trailer

Credits

Cinematography, Sound, Editing, Performance & Production
Timo Menke

Assistance
Lovisa Edenvärn

Supported by and filmed on location at
Växjö konsthall

Tree Alphabet
courtesy of Katie Holten

Special Thanks
Kristina Lindström & Åsa Ståhl (Linnæus University)
Filippa de Vos

Shows and Screenings

Title Venue Country From To
Allt ska bort – Allt går igen “link” Växjö konsthall Sweden 2022-01-29 2022-03-13