Förskogningen börjar här (Reforestation begins here)

Förskogningen börjar här (Reforestation begins here) kan ses som en dokumentation av ekplanteringen som performance. Trädplanteringen som aktion har flera bottnar – dels deklareras eken som en egenmäktigt utförd offentlig gestaltning i platsspecifik relation till konsthallen, dels syftar den på ett blivande och ännu växande verk – ett livsträd på gränsen mellan konst och kompost, samling och soptipp. Filmen har producerats för utställningen Allt ska bort – Allt går igen.


Förskogningen börjar här (Reforestation begins here), 2021, 1 min Trailer

Credits

Cinematography, Sound, Editing, Performance & Production
Timo Menke

Assistance
Lovisa Edenvärn

Supported by and filmed on location at
Växjö konsthall

Tree Alphabet
courtesy of Katie Holten

Special Thanks
Kristina Lindström & Åsa Ståhl (Linnæus University)
Filippa de Vos