Överflödningar: En antologi om reproduktionsteknologier, begärslinjer och kroppsvätskor

Överflödningar – En antologi om reproduktionsteknologier, begärslinjer och kroppsvätskor syftar till en fördjupad undersökning av de manliga flödes- och begärsekonomier som konstnärerna Nils Agdler, Birt Berglund, Timo Menke och Johan Sundell presenterade i ett antal verk i grupputställningen Liquid Excess på Galleri 54 i Göteborg hösten 2018.

Boken är tänkt som ett bidrag till svensk sexualpolitisk historia och samtid, där spermabanken som ett rum för reproduktionsteknologier binds samman med den offentliga toaletten som ett queert rum för utlevandet av icke-reproduktivt begär. I en avsiktligt “flytande” blandform av katalog och antologi ställs bilder från utställningen mot texter om begär, praktiker, relationer och de rum där dessa försiggår. Här kan de ömsom eftertraktade, ömsom oönskade homosociala och homosexuella praktikerna gestaltas sida vid sida, och även utmynna i andra fördjupande perspektiv på familjebildande, släktskapande och könsgörande.

Överflödningar innehåller bilder från utställningen Liquid Excess och texter av Fröydi Laszlo Belle, Arne Nilsson, Patrik Steorn, Sam Hultin, Timo Menke, Tomas Hemstad, Sebastian Mohr och Katarina Bonnevier. Hannah Bakliens formgivning ansluter till temat med överflödande text, vätskande typografi och bubblande designelement.

Läs mer om boken, om konstnärerna, författarna eller ladda ned Pressbilder på Jon Brunbergs förlags hemsida“link”. Köp Överflödningar hos alla större nätbokhandlar, som Bokus, Adlibris eller direkt från Publit.

Konstnärer, redaktion: Nils Agdler, Birt Berglund, Timo Menke och Johan Sundell
Skribenter: Fröydi Laszlo Belle, Arne Nilsson, Patrik Steorn, Sam Hultin, Timo Menke, Tomas Hemstad, Sebastian Mohr, Katarina Bonnevier
Foto: Nils Agdler, Birt Berglund, Johan Sundell, Arne Nilsson, Tomas Hemstad
Formgivning: Hannah Baklien
Kontakta förlaget: info@jonbrunberforlag.se, 070-314 36 92

Fakta om boken
Antal sidor: 100 (varav 33 i färg)
ISBN: 978-91-983209-4-7
Utgivare: Jon Brunberg Förlag
Utgivningsår: 2022
Repro: Svante Larsson / Kornskarpt, Nils Agdler
Tryck och bindning: Exakta Print AB, Malmö
Upplaga: Print on demand (via Publit)
Tack till: Längmanska Kulturfonden, Ottarfonden, Projektstöd Pronto (Göteborgs Stad), Galleri 54 och alla skribenter

Shows and Screenings

Title Venue Country From To
Bookshop Situation Series: Överflödningar “link” Index Sweden 2022-06-22 2022-06-22