Gestaltad livsmiljö till frukost: Förorenade platser som kulturarv

Över hela Sverige finns det tusentals förorenade platser, exempelvis gamla industriområden eller avfallsdeponier, där marken har förorenats antingen olagligt eller som en del av en tidigare modern tillverkning. Tillträde är ofta förbjudet i väntan på en sanering som aldrig tycks ske, och platsernas framtid förblir ovis. Dessa platser utgör utan tvekan en del av vårt nationella kulturarv, men de syns inte på några kartor över destinationsmål.

Vi tittar närmare på två av dessa platser, utifrån två konstnärliga projekt Kulturarvet Sågverkstomten “link” (Rydöbruk, Halland) av Eric Andersson och Naturkulturreservatet Marhult (Uppvidinge, Småland) av Timo Menke. Konstnärerna diskuterar förorenade platser som kulturarv och deras återaktivering. Hur har platserna hanterats och hur ser vi på dem idag? Vilken roll spelar de i våra gemensamma livsmiljöer? Hur kan ett framtida arbete med dessa platser se ut?

Serien Gestaltad livsmiljö till frukost arrangeras i samverkan mellan verksamhetsutvecklare inom Bild och form i fem regioner i samverkan:
Region Halland
Regionalt Designcentrum Jämtland/Härjedalen
Region Uppsala
Region Västmanland
Region Blekinge/Konst i Blekinge

Shows and Screenings

Title Venue Country From To
Gestaltad livsmiljö till frukost – Förorenade platser som kulturarv “link” Online Sweden 2024-05-16 2024-05-16