Natur/kulturvandring i Rydöbruk

Lördag 10 augusti, 13:00-14:30, Rydöbruk, Hylte.

Som en del av den stora hemvändardagen i Rydöbruk tar konstnärerna Eric Andersson och Timo Menke, tillsammans med f.d. journalisten och Rydökännaren Lennart Hildingsson, med oss med på en vandring för att samtala om relationen mellan kultur och natur.

Vandringen går igenom fyra platser i det f.d. bruksområdet i Rydöbruk – inklusive Eric Anderssons offentliga konstverk ”Kulturarvet Sågverkstomten” – där vi tillsammans med våra guider reflekterar kring en bygds natur- och kulturvärden, såren efter industrialiseringen, dess kreativa miljöer och möjliga framtidsscenarion.

Kulturarvet Sågverkstomten (Rydöbruk, Halland) av Eric Andersson och Naturkulturreservatet Marhult (Uppvidinge, Småland) av Timo Menke är två konstnärliga projekt som utgår från och diskuterar förorenade platser som kulturarv. Projekten genomfördes utan en koppling till varandra under 2023 och ligger till grund för den här natur-/kulturvandringen.

Över hela Sverige finns det tusentals förorenade platser, så som f.d. industritomter eller avfallsdeponier, där marken förorenats antingen olagligt eller som del av en tillverkning som i sin tid sågs som modern. Tillträdet är ofta förbjudet i väntan på en sanering och platsernas framtid förblir ovis. Samspelet mellan kultur och natur ställs på sin spets med förödande konsekvenser för vattendrag, natur och djur. De här platserna är onekligen del i ett nationellt kulturarv, men hur har platserna hanterats och hur ser vi på dem idag? Vilken roll har dem i våra gemensamma livsmiljöer? Hur kan dessa platser aktiveras och diskuteras med hjälp av konstnärliga metoder och hur kan en framtida omvandling av dem se ut?

Läs mer på Art Inside Out webbplats.

Shows and Screenings

Title Venue Country From To
Natur/kulturvandring i Rydöbruk “link” Rydöbruk, Hylte Sweden 2024-08-10 2024-08-10