Vresbokcirkel – bland vresbokar och bladansikten

I vresbokcirkeln gestaltar bladansikten som gränsvarelser mellan träd och människa tysta berättelser och långsamma församlingar med och kring vresboken. Vresbokcirkeln utgår från vresbokarna i Trollskogen och Hurva (Skåne) som ett mångbottnat biologiskt kulturarv. De fantasieggande släktingarna till den vanliga boken (Fagus sylvatica) bildar ett unikt naturkulturarv i Vombsjösänkan. Mycket kring vresbokarnas spontana genetiska mutation och förökning är höljt i dunkel. Vresboken kan beskrivas som en instabil och starkt individuell avvikelse som liksom överskrider “sin” egen art och öppnar för en biologisk mångfald inom sitt eget släkte.

 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander
 • ©2023 Nille Leander

Jag närmar mig vresbokarnas växande historia med växtmänniskan som nyckelfigur. De så kallade bladmän eller bladansikten återfinns bland keltiska, romerska och medeltida skulpturer, reliefer och avbildningar, ofta som ansikten hopväxta med bladverk. Uppkomst och betydelser är oklara men de pekar på en djup samhörighet, symbios eller artfrändskap mellan växtriket och människa. Lik vresbokarna uppträder de i många artöverskridande och vresiga skepnader, ömsom ond och god, man och kvinna, träd och människa. I vresbokcirkeln kommer bladansikten gestalta tysta berättelser och långsamma förvandlingar i mötet med församlingar av vresboken.

Ordet bok var ursprungligen det fornnordiska namnet för alla träd. Barken och tunna träplattor från boken användes för att rista runorna i. Via papperstillverkningen och tryckerikonsten fick ordet sin dubbla betydelse: träd och bok. Sambandet mellan träd och skrift finns på så sätt ingraverat i bokens kulturarvsmassa. Vresbokcirkeln tar vid denna språkliga dubblering med både en cirkel av vresbokar, och en bokcirkel om och med vresbokar. Ett litet kompendium med korta texter, bilder och teckningar har producerats för konsthändelsen. Bläddra i den digitala utgåvan eller beställ en tryckt utgåva av Vresbokcirkel i serien Blueprint Editions.

Stort tack till Johanna Söderström, Tove Lundin Wallengren, Tanja Bucht och Ulrika Nero på Eslövs folkhögskolas musikallinje för medverkan, Kerstin Jakobsson (ARNA) för inbjudan och stöd, Allan Gunnarsson för ovärderlig expertis och inspel, samt Nille Leander och Tom Pihl för briljant dokumentation och varmt mottagande.

Läs mer om Vresbokcirkeln “link” och ARNA-projektet Växande historia “link”:
I ARNA-projektet Växande historia skapar elva konstnärer konsthändelser i Vombsjösänkan som möter publiken under Biosfärfestivalen 2022. I centrum för konsthändelserna står det konstnärliga berättandet och att skapa samtal om den växande historien omkring oss.

Biosfärfestivalen
Den 10-18 september 2022 firas Biosfärfestivalen i Vombsjösänkan. Se hela programmet på Biosfärkandidaturens hemsida https://vombsjosankan.se
Vombsjösänkan

Shows and Screenings

Title Venue Country From To
Vresbokcirkeln Trollskogen “link” Trollskogen, Torna-Hällestad Sweden 2022-09-10 2022-09-10
Vresbokcirkeln Hurva “link” Granbacken, Hurva Sweden 2022-09-11 2022-09-11