Naturkulturworkshop Waste-in-Progress

Dokumentation från Naturkulturworkshopen Waste-in-Progress 27 juli 2023 kl.15-18 i Marhult (Uppvidinge). Medverkande konstnärer och forskare i projektet Naturkulturreservatet Marhult presenterar sina pågående konstnärliga och tvärvetenskapliga processer. Naturkulturreservatet Marhult är en del av pågående Smålandstriennalen 2023. Läs mer om projektet på www.smalandstriennalen.se.


Foto: Anders Bergön

Medverkande Waste-in-Progress

Lerin/Hystad “link”
Värmländska duon Lerin/Hystad som består av Simon Torssell Lerin och Bettina Hvidevold Hystad har sedan 2010 arbetat i ett gränsland mellan bildkonst och experimentell musik. De senaste åren har de genom projektet Elektronisk Flora arbetat med inspelningar av bio-elektriska signaler från växter. I projektet kommer duon att undersöka floran och organismerna som lever på sopberget i Marhult.

GARBONOMIX “link”
Dr Leila Papoli-Yazdi och Dr Omran Garazhian är grundare av GARBONOMIX AB som ger tips och råd för hushåll och företag att förbättra sin ekonomi baserat på den garbologiska metodologin. Garbologi är en gren inom arkeologin som ger oss detaljerade konsumtionsmönster. Under projektet kommer GARBONOMIX att genomföra en garbologisk studie som undersöker de mänskliga beteenden och avfallshanteringssätt som har resulterat i bildandet av Marhults deponi.

Dr William Hogland “link” (professor i avfallshantering och återvinning) och Dr Ulyana Muñoz Acuña “link” berättar om sina erfarenheter och resultat med att sanera deponier och förorenade områden till Phytoremediationparker med exempel från Sverige och Estland. Orranäs Park skapades i samarbete med studenter från de baltiska länderna och glaskonstnärer. Ulyana Muñoz Acuña är expert på medicinalväxter och arbetar med tester med Lavendel. Båda är verksamma vid Linnéuniversitetet.

Timo Menke
Naturkulturreservatet Marhult är initierat av konstnären Timo Menke som leder, koordinerar och deltar med särskilt fokus på reservatet som en självorganiserad plattform för konstnärliga processer som kan utveckla en modell för ett oprövat naturkulturarvsbegrepp.

I projektet Naturkulturreservatet Marhult bjuds konstnärer, forskare och andra medverkande in för att förhålla sig till den olagliga avfallsdeponin vid Marhult (Uppvidinge). Deponin är en av de 26 000 riskklassade förorenade områdena i Sverige som enligt Naturvårdsverket medför stor risk för människa och miljö. Naturkulturreservatet Marhult är initierat av konstnären Timo Menke som bjuder in konstnärer och andra aktörer för att utveckla reservatet som självorganiserad plattform. Projektet genomförs processbaserat under hela triennalen och förhåller sig transparent till sin process genom mötesplatser, lab/workshops och gestaltade händelser där arkeologer, ekologer, författare, konstnärer och forskare kan mötas och dela erfarenheter kring Marhult och andra förorenade platser runt om i Småland.

Eftermiddag i P4 med Henric Bingström

Lyssna på intervjuer i P4 Kronoberg med Leila Papoli-Yazdi, Omran Garazhian, Cornelius Holtorf och Gustav Wollentz samt på växtmusik av Simon Torssell Lerin och Bettina Hvidevold Hystad.
Simon Lerin, sopväxtmusikmakare “link” (Lyssna från tidpunkt 45:08)
Leila Papoli-Yazdi och Omran Garazhi nutidsarkeologer “link” (Lyssna från tidpunkt 1:13:29)
Cornelius Holtorf och Gustav Wollnitz, besökare naturkulturprojektet i Marhult “link” (Lyssna från tidpunkt 1:22:23)

Följ @smalandstriennalen och @naturkulturreservatet på Instagram för kontinuerliga uppdateringar.

Naturkulturreservatet Marhult drivs av Timo i samarbete med Smålandstriennalen och med stöd av Postkodstiftelsen “link”, Kulturrådet “link”, Längmanska Kulturfonden “link”, Helge Ax:son Johnsons stiftelse “link” och i samverkan med Bild och Form – Region Kronoberg “link” och Linnéuniversitetet “link”.