Systema Naturae Toxicae

Ett samtal om avfall och klassificering och en besvärlig mångfald av “system” som går emot klassificeringens gränser. Med Axel Andersson (konsthistoriker, Kungliga konsthögskolan), Timo Menke (konstnär/initiativtagare till Naturkulturreservatet Marhult), Liv Nilsson Stutz (arkeolog vid Linnéuniversitetet), och Leila Papoli-Yazdi (arkeolog vid Linnéuniversitetet). Moderator är Kersti Forsberg.

Naturkulturreservatet Marhult

I projektet Naturkulturreservatet Marhult bjuds konstnärer, forskare och andra medverkande in för att förhålla sig till den olagliga avfallsdeponin vid Marhult (Uppvidinge). Deponin är en av de 26 000 riskklassade förorenade områdena i Sverige som enligt Naturvårdsverket medför stor risk för människa och miljö. Dessa platser kan beskrivas som sista och slutna platser: efter produktionen eller katastrofen, bortom ansvaret och utanför offentligheten. Konsumtionskulturens kortsiktighet möter naturens långsamhet och avfallets evighet i en krisartad tidsålder efter människan.