Start

Gestaltad livsmiljö till frukost: Förorenade platser som kulturarv

Över hela Sverige finns det tusentals förorenade platser, exempelvis gamla industriområden eller avfallsdeponier, där marken har förorenats antingen olagligt eller som en del av en tidigare modern tillverkning. Tillträde är ofta förbjudet i väntan på en sanering som aldrig tycks ske, och platsernas framtid förblir ovis. Dessa platser utgör utan tvekan en del av vårt nationella kulturarv, men de syns inte på några kartor över destinationsmål.

Arvikas Naturkulturreservat

Arvikas Naturkulturreservat bjuder oss in att omvärdera och vårda förorenade platser i Arvika med omnejd som vårt gemensamma framtida naturkulturarv. Kolonin blir ett tillfälligt habitat för en förstudie med undersökningar, insamlingar, samtal och gestaltade händelser kring förorening som fält, diskurs och material för konstnärliga processer. Under utställningsperioden växer det fram en pilot för ett första inofficiellt Naturkulturreservat som kommer att presenteras i slutet av maj.

Systema Naturae Toxicae

Ett samtal om avfall och klassificering och en besvärlig mångfald av “system” som går emot klassificeringens gränser. Med Axel Andersson (konsthistoriker, Kungliga konsthögskolan), Timo Menke (konstnär/initiativtagare till Naturkulturreservatet Marhult), Liv Nilsson Stutz (arkeolog vid Linnéuniversitetet), och Leila Papoli-Yazdi (arkeolog vid Linnéuniversitetet). Moderator är Kersti Forsberg.

Caput Folium

Bladansikten eller Green Men är teckningar och avbildningar av människor komponerade av växtblad. Man hittar dem i litteratur, arkitektur och folklore. Utställningen Caput folium undersöker de medicin-, konst- och idéhistoriska flöden som möts i bladansiktet som figur: växten som den omvända människan; trädet som en allegori för kunskap om världen och material för bokproduktion; skogen som vårt gemensamma ekologiska förflutna.

Naturkulturreservatet Marhult

I projektet Naturkulturreservatet Marhult bjuds konstnärer, forskare och andra medverkande in för att förhålla sig till den olagliga avfallsdeponin vid Marhult (Uppvidinge). Deponin är en av de 26 000 riskklassade förorenade områdena i Sverige som enligt Naturvårdsverket medför stor risk för människa och miljö. Dessa platser kan beskrivas som sista och slutna platser: efter produktionen eller katastrofen, bortom ansvaret och utanför offentligheten. Konsumtionskulturens kortsiktighet möter naturens långsamhet och avfallets evighet i en krisartad tidsålder efter människan.